Proiectul complex SUSTENVPRO are ca obiectiv general imbunătățirea performanței instituționale a consortiului în domeniul Mediu, prin susținerea/dezvoltarea competențelor de cercetare existente și a capacităților de transfer a rezultatelor stiintifice cu potential aplicativ/inovativ.
Proiectul este implementat de 4 Universitati, 1 Institut al Academiei Romane si 1 INCD in relansare si propune realizarea a 5 proiecte componente intr-o abordare integrativa, sustenabila, multidisciplinara si originala pe urmatoarele directii/proiecte de cercetare:

        1. Evaluari complexe ale poluantilor prioritari din diverse matrici de utilizare a apei si identificarea riscurilor asupra ecosistemelor si sanatatii umane;
        2. Eficientizarea proceselor de tratare a apei si dezvoltarea de materiale inovative pentru eliminarea poluantilor prioritari;
        3. Valorificarea resurselor de biomasa pentru dezvoltarea de procese inovative de epurare a apelor uzate si eliminare a poluantilor prioritari;
        4. Valorificarea deseurilor metalice pentru dezvoltarea de procese inovative de epurare a apelor uzate si eliminare a poluantilor prioritari;
        5. Evaluarea sustenabilitatii proceselor de tratare/epurare a apei si valorificare a deseurilor prin analiza ciclului de viata.

Proiectul preconizeaza urmatorii indicatori de rezultat: 10 locuri de munca în cercetare susţinute prin program, 4 cereri de brevet, 6 produse si tehnologii noi/semnificativ imbunatatite, 7 oferte de servicii cercetare noi sau semnificativ imbunatatite, 6 oferte de servicii de cercetare si tehnologice prezentate in platforma/ERRIS, 3 cecuri A1 si A2 oferite prin utilizarea infrastructurii de cercetare existente, 3 stagii de pregatire pentru tinerii cercetatori (Cecuri tip B), 1 cec de tip C – transfer de cunoastere pentru resursa umana nou angajata si pentru intelegerea de noi tehnici si noi tehnologii,17 articole trimise spre publicare in reviste cotate ISI, 15 comunicari stiintifice la conferinte nationale si internationale / saloane de inventica, 6 workshop-uri cu agentii economici interesati in transferul rezultatelor CDI, 8 workshop-uri de initiere/intermediare/finalizare proiect si 1 program comun CDI corelat cu planul de dezvoltare institutionala al fiecarui partener.