Bugetul proiectului complex SUSTENVPRO este repartizat in timp, pentru fiecare proiect component:

 

VALOARE
Buget
2018
(RON) 
VALOARE
Buget
2019
(RON)
VALOARE
Buget
2020
(RON)
TOTAL
Buget
 (RON) 

Instituții participante în realizarea proiectului

Proiect 1. Evaluari complexe ale poluantilor prioritari din diverse matrici de utilizare a apei si identificarea riscurilor asupra ecosistemelor si sanatatii umane 378474 325318 342227 1046019

TUIASI

UPB
ICMPP
UAIC- coordonator Proiect 1
UPT
INCDPM
Proiect 2. Eficientizarea proceselor de tratare a apei si dezvoltarea de materiale inovative pentru eliminarea poluantilor prioritari 324291 294989 261825 881105  

TUIASI

UPB
ICMPP- coordonator Proiect 2
UPT
Proiect 3. Valorificarea resurselor de biomasa pentru dezvoltarea de procese inovative de epurare a apelor uzate si eliminare a poluantilor prioritari

244407

307810 560278 1112495  

TUIASI- coordonator Proiect 3

UPB
ICMPP
UAIC
UPT
Proiect 4. Valorificarea deseurilor metalice pentru dezvoltarea de procese inovative de epurare a apelor uzate si eliminare a poluantilor prioritari 396345 359002 617579 1372926  

TUIASI

UPB- coordonator Proiect 4
ICMPP
UPT
INCDPM
Proiect 5. Evaluarea sustenabilitatii proceselor de tratare/epurare a apei si valorificare a deseurilor prin analiza ciclului de viata 170631 268350 319624 758605  

TUIASI- coordonator Proiect 5

UPB
UAIC
UPT
Total

1514148

1555469 2101533

5171150

Costuri de management proiect complex

19227

20386 26685

66298

 
Costuri de întărire a capacității instituționale (cecuri)   50052   50052  
TOTAL 1533375 1625907 2128218 5287500