Consiliul Director al proiectului complex „Procese integrate și sustenabile de depoluare a mediului, reutilizare a apelor uzate și valorificare a deșeurilor” (SUSTENVPRO), contract 26PCCDI/01.03.2018, are urmatoarea componenta:

Presedinte: Prorector cu activitatea de cercetare, dezvoltare si inovare, prof.univ.dr.ing. Carmen LOGHIN, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi;

Membru: Prof.univ.dr.ing. Cristian PREDESCU, Universitatea Politehnica Bucuresti; 

Membru: Director dr. Anton AIRINEI, Institutul de Chimie Macromoleculara ”Petru Poni” Iasi;

Membru: Prorector, prof.univ.dr. Corneliu IATU, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iasi;

Membru: Rector, prof.univ.dr.ing. Viorel-Aurel SERBAN, Universitatea Politehnica Timisoara;

Membru: Director general, dr.ing. Gyorgy DEAK, Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului Bucuresti;

Membru: Acad.prof.univ.dr.ing. Bogdan C. SIMIONESCU, Vice-Presedinte al Academiei Romane;

Membru: Director general, dr.ing. Ion TOMA, S.C. Apavital S.A, Iasi;

Membru: Director general, dr.ing. Ilie VLAICU, S.C. AQUATIM S.A, Timisoara;

Membru: Director general, dr.ing. Vlad GRIGORE, Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii si Echipamente de Protectia Mediului, ICPE Bistrita;

Membru: Director proiect PCCDI, prof.univ.dr.ing. Carmen TEODOSIU, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi.