Prof.univ.dr.ing. Carmen TEODOSIU
Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” Iaşi (TUIASI)
Facultatea de Inginerie Chimica si Protectia Mediului „Cristofor Simionescu
Director Departamentul Ingineria şi Managementul Mediului
Coordonator Laborator Analiza si Control Factori de Mediu (LACMED)

Researcher ID:  E-2693-2012
http://www.researchgate.net/profile/Carmen_Teodosiu

Studii, specializari:

 • Absolventă a Facultăţii de Tehnologie Chimică Iaşi, secţia Tehnologia Substanţelor Organice, 1981
 • Cursul Internaţional post-universitar Environmental Science and Technology, organizat de International Institute for Infrastructure, Hydraulics and Environmental Engineering, UNESCO-IHE, Delft, Olanda, în perioada 20.10.1994– 07.09.1995; Diplomă cu distincţie in Environmental Science and Technology, 1995 (bursa Netherlands Fellowship Programme);
 • Program Master of Science in perioada 10.09.1995– 10.04.1996, la Institutul Internaţional UNESCO-IHE Delft, Olanda; titlul de Master of Science cu distincţie in Environmental Science and Technology, 1996 (bursa Shell Research, Olanda);
 • Doctorat in domeniul Chimie, teza de doctorat: “Optimizarea procesului de epurare avansată a apelor uzate conţinând compuşi organici nebiodegradabili şi solide în suspensie” în cadrul Universitatii Tehnice “Gheorghe Asachi” Iasi (TUIASI), perioada 01.11.1990- 11.12.1998.
 • Specializari de scurta durata la Universitatile Twente  si Groningen, Olanda, Delft University of Technology, Olanda, International Institute for Industrial Environmental Economics, IIIEE Lund, Suedia, University of London si City University, Marea Britanie.
 • Curs intensiv de Auditori interni ai sistemelor de management de mediu organizat de Societe Generale de Surveillance şi Camera de Comerţ şi Industrie Iaşi, 17-19.03.2004, Iaşi.
 •  Profesor invitat la: Technical University Munchen, Germania, Technical University of Denmark, Danemarca, Delft University of Technology, Olanda, University of Manchester, Anglia, Vienna University of Technology, Austria, Pannonia University Ungaria, Politecnica de Catalunia, Spania, Politecnico di Torino, Italia, Alma Mater Studiorum University of Bologna, Italia, Karlsruhe Institute of Technology, Germania, etc.

Conducator de doctorat:

  • in domeniul Ingineria Mediului, din august 2009, conform Ordinului Ministrului Educatiei, Cercetarii si Inovarii 4697/14.08.2009;
  • in domeniul Inginerie Chimica, din decembrie 2005 conform Ordinului Ministrului Educatiei si Cercetarii 5658/12.12.2005;
  • 13 doctoranzi au obtinut titlul de Doctor sub indrumarea mea din 2005- prezent.

Experienţa profesională:

Perioada 1981-1989 1989-1990 1990-1996 1996-2000 2000- 2002  Februarie 2002-prezent
Locul: Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi Iaşi
Instituţia: Combinatul de Fibre şi Fire Sintetice,
TEROM
Facultatea de Inginerie Chimică, TUIASI Facultatea de Inginerie Chimică, TUIASI Facultatea de Inginerie Chimică,
TUIASI
Facultatea de Inginerie Chimică,
TUIASI
Facultatea de Inginerie Chimică si Protectia Mediului,
TUIASI
Funcţia: Inginer tehnolog Asistent suplinitor Asistent titular Şef lucrări Conferenţiar universitar Profesor universitar

 

Activitatea de cercetare stiintifica

Directii de cercetare:

– Procese de epurare conventionala si avansata a apelor uzate municipale/industriale (procese de: adsorbtie/biosorbtie, oxidare catalitica, schimb ionic, retinere pe membrane semipermeabile: ultrafiltrare si nanofiltrare);
– Procese de tratare a apei pentru potabilizare/uz industrial (procese de coagulare-floculare, schimb ionic, adsorbtie);
– Managementul integrat al resurselor de apa/Managementul integrat al mediului;
– Evaluari de sustenabilitate (evaluarea ciclului de viata, amprenta ecologica a apei, amprenta de carbon, sisteme integrate de tratare si epurare, indicatori de durabilitate);
– Evaluarea impactului si riscului asupra mediului/ strategii de productie curata si consum durabil;
– Modelarea si optimizarea proceselor din industria chimica si protectia mediului.

Realizari in activitatea de cercetare stiintifica:

–  Carti si capitole publicate in edituri recunoscute din tara si strainatate: 25;
–  Manuale editate pe plan local (suport de curs pentru programe de Master sau specializare post-universitara): 9;
–  Articole/Studii publicate în reviste de specialitate de circulatie internationala cu referenti (cotate ISI Web of Science, ISI Web of Knowledge, in reviste incluse BDI) sau publicate integral in volume/proceedings (cu ISBN) ale manifestarilor stiintifice recunoscute international: 167 (dintre care 143 articole publicate in reviste cotate ISI cu factor de impact si reviste internationale BDI);
–  Brevete de invenţie acordate de catre OSIM:  8;
–  Conferinte sustinute/Lucrări prezentate la manifestari stiintifice internaţionale şi naţionale:127;
–  Citari ale lucrarilor publicate in reviste cotate ISI Web of Science= 1210
 Indicele HIRSCH (H- index)= 18 (in bazele de date ISI Web of Science si Scopus); H=22 (baza de date Google Scholar)
– Tehnologii elaborate si aplicate: 5;
–  Proiecte de cercetare/dezvoltare/educationale: Total: 132,  dintre care:
           Proiecte de cercetare dezvoltare pe baza de contracte/grant-uri internationale: 17 (dintre care director grant/ coordonator  program TUIASI : 11),
          Proiecte strategice din fonduri structurale POSDRU: 12 (Director la 1 proiect, Director stiintific la 3 proiecte, Reponsabil proiect partener TUIASI la 6 proiecte, expert la 2 proiecte), valori de aprox. 5 milioane euro/proiect;                                                      
          Proiecte de cercetare–dezvoltare nationale: 104 contracte/granturi naţionale de cercetare castigate in competitii CEEX, CNCSIS, PNCDI II si contracte cu agenti economici, regii autonome, organizatii guvernamentale (în 52 dintre proiecte avand calitatea de director de proiect).

     Coordonatoare a Laboratorului de Analiza si Control factori de Mediu (LACMED) din cadrul Facultatii de Inginerie Chimica si Protectia Mediului (din februarie 2013-prezent). Laboratorul este acreditat RENAR conform ISO17025 (certificate LI 1054/18.03.2015), lacmed.ro.

 Premii, distincţii:

 • Premiul Anghel Saligny al Academiei Romane (sectia Stiinte Tehnice) pentru grupul de lucrari cu tema: Studii integrate privind evaluarea si remedierea poluarii in ciclul natural si antropic al apei, publicate in reviste cotate ISI in anul 2015. Decembrie 2017
 • Premiul de excelenta in cercetarea stiintifica si medalia „Gheorghe Asachi” pentru cercetatorul cu cele mai bune performante in cercetarea stiintifica in perioada 2014-2016, Noiembrie 2017 (TUIASI)
 • Premiul de excelenta in cercetarea stiintifica si medalia „Gheorghe Asachi” pentru grupul de cercetare care a atras cele mai multe fonduri private in cercetare in perioada 2013-2015, Noiembrie 2016
 • Premiul de excelenta in cercetarea stiintifica si medalia „Gheorghe Asachi” pentru cooordonarea grupului de cercetare care a atras cele mai multe fonduri in perioada 2011-2013, Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” din Iasi, Noiembrie 2014
 • Doctor honoris causa al Pannonia University of Veszprem, Ungaria, titlu acordat in Iunie 2011

 Responsabilitati academice complementare

   – Initiatoare, organizatoare si presedinta a Conferintei International Conference on Environmental Engineering and Management ICEEM, care in 2019 va fi la a 10-a editie (www.iceem.ro); 3 editii ICEEM organizate in Ungaria, Austria, Italia;
   – Expert, membra a Consiliului National al Cercetarii Stiintifice (CNCS), Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice- conform Ordinului MECS 3011/2015 (ian.2015- nov.2016); Presedinte Comisia CNCS Stiinte ingineresti;
   – Expert, membra a Comisiei CNADTCU– domeniul Ingineria Mediului (2008- 2010) si Comisia CNATDCU de contestatii – domeniul Ingineria Mediului (2012-2016);
   – Expert evaluator al Programelor internationale de cercetare: Romania –Belgia, 2016; Republica Moldova, 2015; Romania-Norvegia, SEE, 2014, 2015; 2016; Romania–Elvetia (Swiss National Science Foundation), 2012; Romania –Franta (Agence National de Recherche) 2012, 2013;
   – Referent stiintific pentru reviste internationale cotate ISI, domeniul Ingineria Mediului: Water Research, Journal of Cleaner Production, Desalination and Water Treatment, Science of Total Environment, Journal of Membrane Science, Processes Safety& Environmental Protection, Ecological Indicators, etc.