Prof.univ.dr.ing. Cristian PREDESCU

Profesor: Universitatea Politehnica din Bucuresti (UPB)- Facultatea Stiinta si Ingineria Materialelor, Departamentul Procesarea Materialelor Metalice si Eco-Metalurgie, Director al Centrului de Cercetari si Expertizari Eco-metalurgice (UPB-ECOMET).

Educatie si formare: 

Doctor in Stiinta Materialelor, Facultatea de Metalurgie, UPB, din 1994; Inginer in Stiinta Materialelor, Facultatea de Metalurgie, UPB, anul absolvirii 1981.

Experienta profesionala:
Profesor, Departamentul Procesarea Materialelor Metalice si EcometalurgieFacultatea de Stiinta si Ingineria Materialelor, UPB, 1999 – prezent;
Director Centrul de Cercetari si Expertizari Eco-Metalurgice (UPB-ECOMET), UPB, 2001–prezent;
Coordonator al Laboratorului de Eco-Metalurgie, acreditat RENAR conform ISO 17025 din anul 2001 – prezent;
Director Program CEEX – PNII, AMCSIT Politehnica, 2005 – 2010;
Director Program RELANSIN PNCDI, AMCSIT Politehnica, 2000 – 2005;
Conferentiar, Departamentul Procesarea Materialelor Metalice si Ecometalurgie, FSIM, UPB, 1995 – 1999;
Se flucrari, Departamentul Procesarea Materialelor Metalice si EcometalurgieFSIM, UPB, 1990 – 1995;
Asistent universitar, FSIM, UPB, 1983–1990;
Inginer, I.P.T Câmpina, 1981-1983.

Organizare si conducerea activitatilor educationale si de cercetare la nivelul facultatii: 
Conducere Doctorat in Stiinta Materialelor din 2012;
Membru al comisiei CNATDCU (domeniul Stiinta Materialelor) din septembrie 2016- prezent;
Initiator si coordonator al programelor de studii in domeniul Ingineria Mediului: licenta (specializarea Ingineria si Protectia Mediului in Industrie- acreditata ARACIS), Master (specializarea Protectia Mediului in Industria Materialelor Metalice – acreditata ARACIS);
Contributii deosebite la intierea, dezvoltarea si coordonarea retelei de cercetare la nivel national (UniversitateaTehnica Gheorghe Asachi din Iasi, Universitatea Tehnica Cluj Napoca, Univesitatea Transilvania Brasov, Universitatea Dunarea de Jos Galati, Universitatea Valahia Tragoviste, INCDPM Bucuresti, INCDMNR, ICPE Bistrita, ICPE CA Bucuresti, ICPAO Medias); Experienta vasta in managementul proiectelor, dobandita in proiecte de cercetare nationale si internationale si in proiecte cu finantare din fonduri structurale: Director al proiectului strategic de burse pentru masteranzi „Educaţie şi formare profesională prin îmbunătăţirea calităţii programelor de masterat în ingineria mediului” POSDRU/156/1.2/G/136776/2014, Director al proiectuluiDezvoltareLaborator de caracterizare și expertizare mecano-metalurgică a materialelor metalice – METEXPERT” POSCCE ID 1799 /2015, Responsabil din partea UPB-ECOMET in proiectul „Creșterea competențelor întreprinderilor și angajaților în perspectiva dezvoltării durabile” POSDRU nr. 59322 /2014.

Discipline didactice: 
Ecologie generala, Echipamente pentru epurarea efluentilor metalurgici, Poluarea fonica si radioactive, Surse energetice de reciclare si regenerabile.

Activitatea publicistica si de cercetare:
Cărţi si manuale: 11, din care 8 carti de specialitatepublicate in edituri recunoscute si 3 manuale;
Lucrări ştiinţifice: 150, din care: 43 articole cotate ISI (Web of Science) si 21 lucrari BDI;
Brevete invenţii: 10 pe plan national si 1 international;
Proiecte de cercetare ştiinţifică nationale: 64, din care 35 ca Responsabil din partea UPB-ECOMET
Proiecte internationale: 2 Director Proiect si 2 Responsabil din partea UPB-ECOMET.
Cooperari bilaterale: 2 Director din parteaUPB-ECOMET.
Proiecte strategice finantate din fonduri structurale: 2 ca Director de Proiect (1 POSDRU si 1 POSCCE), 1 Responsabil UPB-ECOMET (POSDRU) si 1 ca membru in echipa (POC).
Contracte cu agentiieconomici: 15 Director de Proiect
Citari ale lucrarilor publicate in reviste cotate ISI Web of Science= 91 Indicele HIRSCH(h- index) = 7