Marcela MIHAI
Dr. Habil., CS II
Institutul de Chimie Macromoleculară „PetruPoni” (ICMPP)
Şef Laborator Polimeri Funţionali „Mihai Dima”
Web: https://drmarcelamihai.wordpress.com/
E-mail: marcelas@icmpp.ro; marcelasmihai@gmail.com

Educaţie şi formare
1986–1991 – Diplomă de inginer chimist, Institutul Politehnic Iaşi, Facultatea de Chimie Industrială, Sectia Tehnologia Celulozei, Hârtiei şi Fibrelor Artificiale;
2003–2009 – Doctor in chimie, Academia Română, Institutul de Chimie Macromoleculară „PetruPoni”, Iaşi, teza “Interacţiuni specifice în sisteme multicomponente pe bază de polielectroliţi cationici sintetici sau naturali”, Conducător Ştiinţific Dr. E. S. Dragan;
2010–2013 – Postdoctorat, Proiectul Fondul Social European – Program de burse postdoctorale Cristofor I. Simionescu, proiect finanţat “Noi arhitecturi nanostructurate obţinute prin autoasamblarea polielectroliţilor sintetici şi/sau naturali, cu aplicaţii biomedicale”;
2016 – Doctor abilitat, “Creșterea bio-inspirată a cristalelor reglată prin aditivi și matrici polimere. De la cercetare fundamentală la aplicații”, OM 4832/11.08.2016;
Din 2016 – Membru al „Şcolii de Studii Avansate a Academiei Române” (SCOSAAR), conducător ştiinţific teze de doctorat în ICMPP.

Experienţa profesională ştiinţifică:
Institutul de Chimie Macromoleculară „PetruPoni”: 2001–2008 – asistent cercetare; 2008–2010 – CS; 2010–2015 – CS III; din 2016 – CS II;
Director program de cercetare ICMPP 2015-2020 “Materiale compozite nanostructurate pe bază de polimeri ionici liniari şi reticulaţi”, subprogram “Polimeri ionici sintetici si naturali”;
Membru Consiliu Ştiinţific al ICMPP şi Preşedinte Comisie pentru promovarea imaginii şi creşterea vizibilităţii institutului (din 2015);
Şef-adjunct Laborator Polimeri Funţionali (2016-2018).

Stagii de cercetare în institute Europene:
– Lider de grup ştiinţific în laboratoare specializate din Leibniz Institute of Polymer Research, Dresda, Germania (2003, 2006, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017), Institute of Polymers of Bulgarian Academy, Sofia, Bulgaria (2007), Institute of Theoretical and Physical Chemistry of the National Hellenic Research Foundation, Atena, Grecia (2012, 2016).

Sumar de activitate ştiinţifică (http://www.researcherid.com/rid/B-9763-2012):
Domeniul de cercetare: sisteme multicomponente complexe pe bază de poliemeri sintetici şi/sau naturali;
Co-autor la o carte, 7 capitole de carte, 60 lucrări ştiinţifice (42 în reviste cu factor de impact, factor de impact cumulat ~ 110, 27 ca autor principal), 12 lucrări în volumele unor manifestări ştiinţifice, 2 brevete;
Mai mult de 120 de prezentări (conferinţe invitate/plenare, comunicări orale şi postere) la manifestări ştiinţifice naţionale/internaţionale, 4 conferiţe în institutele vizitate;
Membru în echipa de cercetare a 15 granturi/proiecte naţionale;
Director de proiect, Microcapsule pe bază de carbonat de calciu şi polimeri sensibili la pH, materiale avansate de eliberare controlată a medicamentelor, MicroCapHs, PN-II-RU-TE-2014-4-1433, 2015-2017;
Tutore studenţi practicanţi în ICMPP (2014 – 2015) – coordonare activitate, susţinere cursuri “Materiale polimere – sinteză, caracterizare, proprietăţi, aplicaţii”, evaluare periodică şi finală;
Hirsch index– 11;
Premiul “Costin D. Nenitescu” al Academiei Române pentru grupul de lucrări “Materiale compozite pe bază de carbonat de calciu şi polimeri sensibili la pH” publicate în 2012.

Membru al asociaţiilor profesionale:
Membru al Societăţii Române de Chimie, din 2004;
Membru al International Union of Crystallography, din 2011.