Prof.univ.dr.  Mircea Nicusor NICOARA

Informaţii personale:

Profesor universitar doctor abilitat la Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, Facultatea de Biologie, Departamentul de Biologie;
Director al Stațiunii Biologice Marine „Profesor dr. Ioan Borcea” de la Agigea-Constanța din 2011.
Adresa: Iaşi, Bd. Carol, 20A, Tel: +40 232201525 Fax: +40 232201472,
e-mail: mirmag@uaic.ro

 Educaţie şi formare:

Licenţiat în Specializarea Biologie, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, Facultatea de Biologie – Geografie – Geologie, 1988;
Doctor în Biologie – Zoologie, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, Facultatea de Biologie, 2000, teza de doctorat: Influența poluării și a Canalului Dunăre-Marea Neagră asupra dinamicii Gasteropodelor din supra-, medio- și infralitoralul românesc al Mării Negre, din zona Constanța – Eforie;
Conducător de Doctorat în Domeniul de studii universitare de doctorat ȘTIINȚA MEDIULUI, din anul 2018, teza de abilitare: Aplicații ale analizei eco-toxicologice în diagnoza calității mediilor de viață acvatice;
Expert evaluator CNCSIS din 2004;
Expert evaluator RENAR din 2007;
Auditor de mediu din 2010, S.C. Euroasia Iași;
Manager de proiect din 2010, DTC Iași;
Expert pentru elaborarea studiilor și rapoartelor de mediu, înregistrat la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor din 2016, Alma Group Research SRL.

Publicații ştiinţifice:

Cărţi – 14; cursuri universitare – 3; articole ştiinţifice – 150:
97 studii in extenso în ţară, 9 lucrări în reviste cotate ISI.
22 lucrări in extenso în străinătate, 13 lucrări în reviste cotate ISI.
31 lucrări în rezumat, 23 în străinătate.

Domenii de cercetare şi competenţă:

Hidrobiologie – ecologia comunităţilor bentice şi diversitatea macronevertebratelor acvatice;
Monitoring ecologic;
Eco-toxicologie acvatică;
Conservarea biodiversităţii în ariile protejate.
 
Participare la contracte şi programe de cercetare:

24 programe de cercetare: colaborator – 19, coordonator – 6.

Membru în societăţi ştiinţifice:

Societatea Romana de Ecologie – SRE;
Societatea Romana de Limnologie – SLR;
Societatea Internationala de Limnologie – SIL;
Freshwater Biological Association – FBA;
IUCN Academy of Environmental Law – IUCNAEL.

Membru în consiliul de redacţie / board-ul editorial al unor publicaţii științifice:

Analele Universităţii ”Al. I. Cuza”„ Iaşi, Fascicula Biologie animală;
Romanian Journal of Aquatic Ecology;
International Journal of Conservation Science;
e-Journal of New World Academy Sciences, Ecological Life Sciences;
Jurnal of Survey in Fisheries Sciences.

Referent ştiinţific al unor publicaţii cotate ISI:

Journal of Oceanological and Hydrobiological Studies;
Environmental Monitoring and Assessment Journal;
Boreal  Environment  Research ;
Ecotoxicology and Environmental Safety;
Ecological Engineering, The Journal of Ecosystem Restoration;
Proceedings National Academy of Sciences, India Section B: Biological Sciences;
Environmental Science and Pollution Research;
International Journal of Phytoremediation;
Ecological Indicators.

Membru în echipe internaţionale de cercetare:

British-Romanian JOINT EXPEDITION ON RAZIM – SINOE LAGOON AND BLACK SEA’S SHORE (FROM PORTITA TO PERIBOINA), BIODIVERSITY STUDY, 1995-1996;
Proiectul româno-olandez WATER POLLUTION IN LAKES IN THE NETHERLANDS AND ROMANIA, 2000;
Proiectul româno-elvețian ESTROM PERSISTENT ORGANIC POLLUTANTS IN RIVER BAHLUI, 2004-2007;
Proiectul transfrontalier romano-moldovean RESOURCES PILOT CENTRE FOR CROSS-BORDER PRESERVATION OF THE AQUATIC BIODIVERSITY OF PRUT RIVER, 2012-2015;
Program Internațional COSTEUROPEAN RAPTOR BIOMONITORING FACILITY (ERBFacility) (Acțiunea COST CA 16224), 2017-2018.