Florica Manea este în prezent profesor universitar pentru specializarea de ingineria mediului și director al Departamentului de Chimie Aplicată și Ingineria Compușilor Anorganici și a Mediului, Facultatea de Chimie Industrială și Ingineria Mediului, Universitatea Politehnica Timișoara.
           După ce a obținut doctoratul (2005) la Universitatea de Vest din Timișoara în domeniul proiectării și aplicațiilor senzorilor amperometrici / voltametrici în analiza calității apei, Dr. Manea a dezvoltat aplicațiile proceselor electrochimice în tratarea apei și controlul proceselor de tratare, dezvoltând un nou laborator de “Procese electrochimice și fotocatalitice aplicate în ingineria mediului”, dedicat în special activității de cercetare pentru activitatea de doctorat și postdoctorală, și chiar pentru lucrări de licență sau dizertație.

           Activitatea de cercetare a doamnei profesor Florica Manea este axată pe proiectarea și aplicarea materialelor de electrozi comerciali și pe bază de carbon nanostructurat pentru dezvoltarea de senzori amperometrici/ voltametrici pentru aplicații de mediu, medicale și alimentare. Acești senzori nanostructurați se bazează pe integrarea diferitelor materiale de tipul zeoliților naturali, structuri specifice metalo-organice, nanoparticule, fotocatalizatori pentru monitorizarea calității apei, în special pentru detectarea poluanților emergenți (de exemplu, medicamente de tipul: citostatice, antiinflamatoare, anti-depresive etc.), pe lângă detecția rapidă a parametrilor convenționali de calitate ai apei. De asemenea, proiectarea materialelor de electrod și a configurațiilor celulelor de electroliză este dedicată dezvoltării proceselor electrochimice aplicabile în tratarea neconvențională și avansată a apei. În plus, proiectarea și integrarea proceselor electrochimice în fluxul de tratare a apei la scară pilot este o etapă impusă ca studiu de tratabilitate înainte de transferul tehnologic la scară industrială.

            Profesor Florica Manea a publicat aproximativ 160 de lucrări științifice în reviste ISI și în alte reviste din baze de date internaționale și patru cereri de brevete naționale, are indexul Hirsch 14 (baza de date Scopus). Este autor/coautor pentru 15 cărți și capitole de carte în edituri naționale și internaționale, dedicate ingineriei mediului. Profesor Manea a coordonat activitatea de cercetare a 8 doctoranzi, pe lângă cercetători postdoctorali din țară și străinătate și a fost membru în mai mult de 5 comisii de susținere publică a tezelor de doctorat din România, precum și în comisii de îndrumare a doctoranzilor. A beneficiat de mai multe granturi naționale și internaționale câștigate prin competiții legate de monitorizarea calității apei, tratarea avansată a apei și managementul durabil al resurselor de apă. Profesor Manea activează ca evaluator științific și ca membru al grupurilor de experți din diferite agenții guvernamentale și neguvernamentale naționale și internaționale (Canada, diverse țări UE și alte țări), recenzor pentru mai mult de 10 reviste ISI, membru a comitetului științific pentru diferite conferințe științifice internaționale, ateliere de lucru și alte evenimente științifice, fiind invitată să susțină prelegeri în domeniul științific în care activează.

Contact:

www.chim.upt.ro;

tel.:+40256403070;

florica.manea@upt.ro;

http://www.researchgate.net/profile/Florica_Manea