Ph.D habil. ing. DEÁK György și-a obținut diploma de doctor în 2003 și abilitarea privind coordonarea de doctorate în domeniul Ingineriei Mediului, începând cu anul 2017.

În ultimii ani, direcția de cercetare s-a axat pe evaluarea calității factorilor de mediu (aer, apă, sol), monitorizarea rutelor de migrație a sturionilor prin dezvoltarea și implementarea sistemelor de monitorizare bazate pe teledetecție, fixe și mobile (DKTB și DKMR-01T), dezvoltarea de soluții tehnice privind distribuția debitelo rpe fluviul Dunărea (DKLB-C), sisteme de producerea energiei regenerabile, managementul deșeurilor, materializate prin brevete de invenție (3 brevete și 9 cereri de brevete) apreciate în cadrul expozițiilor naționale și internaționale de profil.

Studiile de cercetare ale domnului DEÁK György sunt axate pe monitorizarea impactului fenomenelor naturale și a acțiunilor antropice asupra mediului, dar și pe promovarea și coordonarea cercetărilor privind dezvoltarea durabilă / sustenabilă a mediului pentru autorități locale, naționale și internaționale, precum și pentru sectorul de afaceri, având în vedere multidisciplinaritatea experienței sale de cercetare ce variază de la domeniul monitorizării factorilor de mediu până la cel referitor la comportamentul sturionilor marcați ultrasonic.

Experiența sa vastă în cercetarea aplicativă și elaborarea / implementarea soluțiilor preventive de tip câștig – câștig în domeniul protecției mediului a condus la coordonarea a 15 proiecte naționale și 7 proiecte internaționale. De asemenea, în prezent domnul DEÁK  György este membru al Colegiului Editorial al Revistei Române de Materiale, revistă indexată ISI, dar și Membru în Comitetul Științific al Revistei de Inovație a Centrului de Transfer Tehnologic CTT CEPROCIMAT, revistele fiind recunoscute și apreciate pe plan național și internațional. Totodată, domnul DEÁK György este membru al Consiliului Științific al Autorității Naționale Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, membru al Consiliului Științific al Administrației  Rezervației Biosferei Delta Dunării, membru în Comitetul Ministerial pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Ministerului Mediului, membru în Consiliul Științific al Clusterului de Cercetare și Inovare pentru Materiale și Tehnologii Avansate, membru în Consiliul Director și Vicepreședinte în cadrul Asociației Române a Compostului.

Activitatea științifică a domnului DEÁK György s-a materializat prin publicarea a 14 cărți, 33 de articole în reviste cotate ISI și peste 160 de lucrări / comunicări publicate. Lucrările publicate au fost citate de peste 190 de ori în articole ISI și BDI.

Ca urmare a strânsei colaborări cu Ministerul Afacerilor Externe al României, Domnul DEÁK György a fost invitat să reprezinte România la Strasbourg în 2015, pentru a prezenta volumul informațional unic pe plan mondial deţinut de INCDPM privind traseele de migrare a sturionilor la cea de-a 35-a Reuniune a Comitetului Permanent al  Convenției privind conservarea vietii salbatice si a habitatelor naturale din Europa (Convenția de la Berna), precum și la negocieri bilaterale (România-Ucraina) privind planul de monitorizare a Deltei Dunării și la negocieri trilaterale (România-Ucraina-Moldova) pentru deblocarea situației canalului Bâstroe.

https://www.linkedin.com/in/deak-gyorgy-a306831a/
https://www.researchgate.net/profile/Gyoergy_Deak