Obiectivul general al proiectului complex SUSTENVPRO este îmbunătățirea performanței instituționale în domeniul MEDIULUI a organizațiilor publice de cercetare din consorţiu, cu tradiţie şi performanțe recunoscute în cercetarea științifică și cu posibilități de relansare,  printr-o abordare integrativă, care vizează susținerea/dezvoltarea competențelor de cercetare existente la nivel instituţional, și a capacităților de transfer către mediul economic-social a rezultatelor cu potential aplicativ şi inovativ.