Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi” din Iasi (TUIASI) este o universitate de prestigiu din România, clasificată ca o universitate de cercetare avansată și educație, conform Ordinului Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice (MECTS nr. 5262/2011), fiind de asemenea și o componentă relevantă în sistemul de cercetare, dezvoltare și inovare de interes național. TUIASI dezvoltă programe pentru studii de licență, master, doctorat și post-doctorat și efectuează activități de cercetare științifică în 14 domenii de cercetare (dintre care 10 sunt clasificate în categoria A). Activitatea de doctorat se desfășoară în cadrul a 10 școli doctorale care cuprind 13 domenii de doctorat, dezvoltate conform priorităților naționale și internaționale de cercetare. TUIASI are o activitate importantă de cercetare stiintifica, incluzând 23 de centre și laboratoare de excelență/cercetare acreditate, care se concentrează pe crearea și transferarea cunoștințelor în domenii inginerești multi-disciplinare și de înaltă tehnologie. Aceste centre/laboratoare activează în cadrul contractelor de cercetare la nivel național și internațional sau a contractelor cu industria și organizații guvernamentale (www.tuiasi.ro).

 Laboratorul de Analizăși Control Factori de Mediu (LACMED)

LACMED a luat ființă în 2013 și a fost acreditat în 2015 de către Asociația de Acreditare din România (RENAR), conform SR EN ISO/CEI 17025 ca Laborator de Încercări (LI) cu Certificat de Acreditare nr. LI 1054, disponibil pe site-urile RENAR si LACMED.

Profilul de cercetare al LACMED include:

  • Monitorizare a poluării și caracterizare a resurselor, prin caracterizarea apei, apei uzate și a efluenților lichizi, aerului, solului și resurselor naturale;
  • Tehnologii inovative pentru controlul poluării și utilizarea sustenabilă a resurselor, precumepurarea si recircularea apei uzate, prevenirea si controlul poluării, tehnologii de mediu, minimizarea, tratarea și valorizarea deșeurilor, tehnologii eficiente de tratare a apei si epurare a apelor uzate, activități asociate cu transferul de cunoștințe catre mediul economic;
  • Evaluări de sustenabilitate și implementarea obiectivelor economiei circulare, prin utilizarea instrumentelor de Evaluare a Ciclului de viață, Amprenta de Carbon si Apă, Evaluări de Impact și Risc de Mediu, cercetare participatorie și colaborare între părțile interesate (industrie, universitate/instituții de cercetare, entități guvernamentale/neguvernamentale, agenții de mediu, etc.).

Competențe / Infrastructură

LACMED deține echipamente moderne pentru a asigura performanțe înalte în analiză, demonstrate de faptul că peste 100 beneficiari industriali apelează la serviciile LACMED (analiză de mediu, cercetare, consultanță, cursuri de specialitate). Toate echipamentele din cadrul laboratorului sunt supuse unor proceduri specifice de control, mentenanță și calibrare, în concordanță cu cerințele documentelor de referință și procedurile de managementul calității aplicate.

Mai multe informații pot fi găsite la: www.lacmed.ro https://erris.gov.ro/www.lacmed.ro