Centrul  de  Cercetări  şi  Expertizări Eco-Metalurgice din cadrul  Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti (UPB – ECOMET) a fost înființat în anul 2001 și are ca obiect de activitate cercetări multidisciplinare în domeniul materialelor avansate și protecției mediului. Centrul dispune de o infrastructură de cercetare de ultimă generație, care permite realizarea unor teste de laborator și investigații asupra caracteristicilor materialelor și proceselor: microscop electronic de baleiaj (SEM) cu EDS FEI QUANTA 450 FEG  pentru stabilire proprietăți materiale; microscop de forță atomică (AFM)-NANONICS IMAGING LTD, MultiView 4000 SPM/NSOM pentru studiul topografiei; difractometru de raze X (XRD) PAN alytical X’Pert PRO MPD pentru analiza  cristalinității; spectrometru  de fluorescență de raze X Bruker AXS S8 Tiger pentru analiză cantitativă probe solide și lichide; spectrometru de absorbție atomică de înaltă rezoluție cu sursă continuă ContrAA 800D Analytik Jena, pentru detecția ionilor metalici din soluții; HPLC cu MS/MS Triplu Quadrupol LC/MS 6110 Quadrupole Agilent,  pentru detecție compuși organici; Zetasizer Nano ZSP pentru determinare dimensiuni particule și potential în punct de sarcina zero; spectrometru FTIR Interspec 200-X FTIR pentru analize calitative, etc. Toată infrastructura de cercetare este disponibilă la adresa: http://www.ecomet.pub.ro şi adresa http://erris.gov.ro/ECOMET.

          Competența  laboratorului  a  fost demonstrată  și prin acreditarea obținută conform cerințelor SR EN ISO / CEI 17025:2005 privind competența efectuării încercărilor de laborator, certificat RENAR nr. LI 1142. De asemenea, calitatea serviciilor de cercetare și cu agenții economici este dovedită prin implementarea sistemului integrat calitate-mediu-sanatate, conform SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005, SR OHSAS 18001:2008, așa cum se poate consulta la www.ecomet.pub.ro.                             

          Principalele  domenii  de   competență  sunt: eco-nanotehnologii si materiale avansate, cu principalele obiective: sinteza nanomaterialelor oxidice (Fe2O3, Fe3O4, ZnO, TiO2) și metalice (Ag), elaborarea materialelor avansate și determinarea proprietăților mecanice ale aliajelor speciale, caracterizarea complexă (SEM, AFM, XRD) a acestora; expertize de mediu, inclusiv analize de ape uzate și de suprafață pentru determinarea Fe, Cu, Cd, Ni, Zn, Pb (acreditare RENAR), deșeuri și levigate, indicatori sol, testare materiale inovative utilizate în procese de îndepărtare a unor poluanți țintă (metale grele, compuși organici); expertiza materialelor metalice, prin realizarea de analize, teste și investigații pentru evaluarea stării tehnice a echipamentelor industriale (respectand prescripțiile tehnice ISCIR), evaluarea duratei de viață în condiții de siguranță a echipamentelor industriale, diagnosticare și expertiză tehnică, analiza tehnică post-avarie.

          In  cadrul  UPB – ECOMET  s-au   derulat   peste  50  contracte  de cercetare nationale și internationale și peste 30 de contracte cu agenti economici (www.ecomet.pub.ro/cercetare/proiecte). O etapa importantă în dezvoltarea centrului a fost reprezentată de câștigarea și implementarea unor proiecte finanțate din fonduri structurale (POSDRU/156/1.2/G/136776/2014, POSCCE ID 1799 /2015, POC ID: P_36_611/107066 Contract nr. 145/26.10.2016, POC ID P_37_649, Contract nr. 49/05.09.2016), care au permis crearea unei infrastructuri de cercetare complexă necesară dezvoltării de noi  tehnologii,  produse şi servicii.