Institutul de Chimie Macromoleculară “Petru Poni” (ICMPP) din Iași, România, a fost înființat în anul 1949 ca unitate de cercetare a Academiei Române. Inițial gândit ca Institut de Chimie, profilul său a fost de-a lungul timpului îndreptat către chimia generală, concentrată în principal pe compuși anorganici complecsi, chimie analitică, electrochimie, chimie organică – în principal medicamente, materii prime organice și uleiuri vegetale. Au fost realizate studii de pionierat asupra proteinelor vegetale și a celulozei din lemn și mai târziu asupra fenoplasturilor și schimbătorilor de ioni. Cercetarea fundamentală și aplicată din cadrul ICMPP acoperă multe domenii ale științei polimerilor, de la polimeri heterociclici la poliuretani, polisiloxani, polimeri ignifugi cu conținut de fosfor, polielectroliți, polimeri semiconductori și fotosensibili, etc. În toate aceste domenii, nu sunt investigate doar aspectele fundamentale, ci și dezvoltarea practică a unora dintre acești polimeri. A fost elaborată o instalație pilot, precum și tehnologii industriale la scară largă, pentru silanurile organohalogenice ca precursori pentru uleiuri, emulsii, elastomeri și rășini pe bază de polisiloxani și pentru polielectroliții pe baza de anhidridă stiren-maleică ca floculanți sau agenți antistatici. Un efort important de cercetare a fost dedicat producerii diferitelor materiale electroizolante, în special a lacurilor pe bază de poliimide și poliesterimide, precum și a materialelor compozite bazate pe diferite tipuri de hârtie sintetică impregnată și modificată cu polimeri, aceste tehnologii fiind transferate de asemenea unor unități pilot productive. Valorificarea biomasei vegetale a generat de asemenea tehnologii industriale.

          Pe baza  domeniilor tematice vaste, ICMPP a organizat de-a lungul anilor diverse simpozioane, seminarii și conferințe internaționale: Simpozionul Internațional de Chimia și Tehnologia Celulozei (13 ediții); Simpozioane bilaterale româno-germane asupra macromoleculelor; Seminarii bilaterale româno-americane privind știința polimerilor; Simpozionul bilateral dintre Institutul “Petru Poni” și Institutul de Tehnologie Thin Film și Microsensorics din Germania cu privire la polimerii heterociclici și heterocicluri pentru materiale avansate; Colocviul româno-francez privind știința polimerilor (11 ediții); Simpozionul internațional “Cristofor I. Simionescu” privind frontierele în științele macromoleculare și supramoleculare (10 ediții); Workshop-uri ale rețelei de polimeri din Europa Centrală și de Est privind știința polimerilor; Seminarul bianual al ICMPP privind Progrese în chimia compușilor macromoleculari; si as amai departe.

          Institutul  colaborează  cu  centre de cercetare / educație din Europa, Asia și America de Nord. Majoritatea cercetătorilor și doctoranzilor din cadrul Institutului au fost instruiți în străinătate sau au beneficiat de stagii postdoctorale sau de scurtă durată, în special în Germania, Statele Unite, Franța, Spania, Italia, Elveția, Polonia, Rusia și Japonia.

          Institutul  este  implicat în numeroase proiecte de cercetare naționale și europene și concurează în fiecare an pentru proiecte noi de achiziționare de instrumente noi și complexe și de promovare / implicare în rețele științifice inter-multidisciplinare prin cooperare națională / internațională.

          Ca  rezultat  al  tuturor acestor eforturi, ICMPP este “principalul actor din România (ca institut de cercetare) pe scena științifică internațională” prin cele aproximativ 300 de lucrări, cărți, capitole de cărți publicate anual în reviste internaționale. Peste 700 de brevete au fost publicate de Institut de-a lungul anilor.

          O  altă misiune a Institutului este de a instrui tinerii la nivel de doctorat și postdoctoral; si unsprezece cercetatori și profesori din Institut fiind conducători de doctorate acreditați.