Universitatea  „Alexandru  Ioan Cuza” din  Iaşi  este  cea mai veche instituţie de învăţământ superior din România continuând, din anul 1860, o tradiţie a excelenţei şi inovaţiei în educaţie şi cercetare. Cu 15 facultăţi plus Centrul de Studii Europene (din 2001), peste 23.000 de studenţi şi 742 de cadre didactice, universitatea se bucură de un important prestigiu la nivel naţional şi internaţional, având colaborări cu 439 universități din străinătate. Odată cu aderarea la The Magna Charta of European Universities (Bologna, 1988), Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” a devenit prima instituţie de învăţământ superior din România centrată pe student. Pentru a veni în sprijinul studenţilor şi al orientării lor profesionale a fost înfiinţat Centrul de Informare Profesională, Orientare în Carieră şi Plasament (CIPO) – ca parte a structurii Universităţii.

          Rezultatul primei evaluări la nivel naţional a universităţilor de stat şi private, plasează UAIC în liga universităţilor de top din România, reprezentând o garanţie oficială a excelenţei programelor de cercetare şi de studiu. Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” a fost clasificată în anul 2011 de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului ca universitate de cercetare avansată şi educaţie.

          În stabilirea domeniilor prioritare pentru activitatea de cercetare s-a ţinut seama de tendinţele şi oportunităţile actuale în ştiinţă, definite în Strategia naţională, Strategia pentru cercetare a Uniunii Europene, precum şi de programele lansate în alte state cu cercetare avansată. Dintre acestea, amintim: sisteme naturale şi artificiale micro – şi nano – structurate; mediul natural şi biodiversitate; structuri fundamentale în matematică şi informatică; fundamentele pieţei libere; „reconstrucţia” umanismului clasic; ştiinţa materialelor.

       O  importanţă  deosebită se acordă  în  Universitate  cercetării interdisciplinare şi dezvoltării de proiecte la graniţele dintre ştiinţe exacte şi filosofie şi cele dintre ştiinţe şi umanism. Departamentele interdisciplinare includ 3 platforme de formare şi cercetare interdisciplinară: ARHEOINVEST (arheologie, geografie, geologie, biologie şi fizică); AMON (fizică, informatică, chimie, biologie); MEDIAEC (pentru toate domeniile din Universitate) http://www.uaic.ro/cercetare/departamente-si-centre-de-cercetare. La acestea se adaugă Centrul de cercetare în domeniul materialelor şi tehnologiilor avansate – RAMTECH http://www.ramtech.uaic.ro şi Centrul integrat de studii în ştiinţa mediului pentru regiunea de dezvoltare Nord-Est CERNESIM (http://cernesim.uaic.ro/index.php/ro/), respectiv Staţiunile de cercetare şi practică studenţească de la: Ezăreni, Potoci, Piatra Neamţ, Agigea, Tulnici, Mădârjac, Rarău.

          Universitatea   găzduieşte   cu   generozitate  manifestări  ştiinţifice naţionale şi internaţionale organizate în parteneriat cu organizaţii guvernamentale, nonguvernamentale, profesionale şi studenţeşti. Anual au fost organizate peste 100 de conferinţe naţionale şi internaţionale, şcoli de vară şi alte evenimente asociate în sprijinul activităţilor de cercetare-dezvoltare, având drept scop promovarea rezultatelor cercetării ştiinţifice şi cunoaşterea realizărilor şi a stadiului dezvoltării din domeniul tematicii manifestărilor ştiinţifice. În prezent UAIC editează un număr de 49 de reviste proprii, din care 3 reviste cotate ISI, 13 reviste indexate BDI  http://www.uaic.ro/cercetare/publicatii-stiintifice.

          Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” este afiliată la: Coimbra Group, Utrecht Network, European Association of Universities, Agence universitaire de la Francophonie, International Association of Universities, Balkan Universities Network.