Centrul de Cercetare în Știința și Ingineria Mediului aparține Departamentului de Chimie Aplicată și Ingineria Compușilor Anorganici si a Mediului (CAICAM), Facultatea de Chimie Industrială și Ingineria Mediului, Universitatea Politehnica Timișoara. Activitatea de cercetare desfășurată în cadrul acestui centru este dezvoltată în scopul rezolvării problemelor complexe de dezvoltare durabilă și schimbări climatice.

Principaleletematici de cercetare care se desfășoarăînprezent in Centrul de cercetaresunt:

 • Tratareaavansată a apelorșicontrolulintegrat al calitățiiapei;
 • Sisteme integrate de management de mediupentrureducereaimpactuluiși a risculuiasupramediului;
 • Monitoring de mediu;
 • Epurareaapelorreziduale cu conținut de metalegreleînscopulrecirculăriiacesteia;
 • Dezvoltarea la scară pilot a unorprocese de tratare a apei;
 • Compușifarmaceutici – poluanțiemergențiînresursele de apă;
 • Monitorizareapoluanțilorprioritarpericuloși din apele de adâncime;
 • Procese de fotocatalizăaplicateîntratareaapeiînscoppotabil;
 • Aplicareaelectrozilorcompozițipebază de carbon îndegradareaavansată a poluanțilororganicișiînaplicații de sensing

Principaleledomenii de cercetaresunt:

 • Infrastructuri de management de mediu
 • Sintezeșifacilități de testare ale materialelor
 • Facilitățianalitice
 • Monitorizareacalitățiiapei
 • Procese de tratare a apeiînscoppotabilșiepurare a apeiuzate

Princompetențelemembrilor, acestcentruoferăurmătoareleservicii de cercetare:

 • Training și cercetare în monitorizarea mediului și evaluarea impactului asupra mediului
 • Training și cercetare în tratarea apei în scop potabil și industrial
 • Soluții tehnologice pentru epurarea onsite a efluenților reziduali specifici
 • Training și cercetare în epurarea apelor uzate în scopul recirculării și în metode de valorificare a deșeurilor
 • Analiza de mediu a proceselor industriale
 • Dezvoltarea senzorilor electrochimici pentru aplicații de mediu
 • Aplicarea nanomaterialelor în protecția mediului
 • Optimizarea proceselor chimice industriale

Detalii privind infrastructura se gasesesc la adresa https://erris.gov.ro/Centrul-de-Cercetri-n-Stiina