Institutul    Național    de   Cercetare  –  Dezvoltare   pentru   Protecția Mediului (INCDPM) este o instituție de top în domeniul protecției mediului, cu peste 60 de ani de experiență, menținând în toată această perioadă o colaborare strânsă cu autorități naționale și locale fiind un real ajutor pentru aceștia în identificarea și remedierea problemelor de mediu.

          În prezent, Institutul asigură expertiză privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice(REACH) în baza Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European reprezentând România ca Autoritate Competentă și participă la reuniunile grupurilor de lucru internaţionale organizate de ECHA. Totodată, Institutul este responsabil pentru coordonarea procesului de colectare, centralizare și armonizare a datelor și informațiilor necesare îndeplinirii obligațiilor de raportare sub prevederile internaționale și europene în materie a sectorului Exploatarea Terenurilor, Schimbarea Destinației Terenurilor și Silvicultură (LULUCF), conform Ordinului nr 453/30.05.2018.

          INCDPM oferă suport științific la nivel național în acţiuni precum participarea la negocieri trilaterale pentru deblocarea situației canalului Bâstroe, negocierea bilaterală a planului de monitorizare a Deltei Dunării, fiind invitat să prezinte în cadrul celei de-a 35-a Reuniune a Comitetului Permanent al Convenției de la Berna volumul informațional unic pe plan mondial colectat până în prezent referitor la traseele de migrare a sturionilor marcați ultrasonic din Dunărea de Jos.

          Misiunea INCDPM este de a satisface nevoile societății în domeniile protecției mediului, dezvoltării durabile și schimbărilor climatice la nivel național și internațional. Prin activitățile de cercetare interdisciplinară, INCDPM asigură dezvoltarea unor soluții preventive de tip câștig – câștig, care să asigure statutul de conservare a naturii și a biodiversității, fiind adoptate într-o manieră prietenoasă mediului. Dezvoltarea de noi metode de monitorizare și evaluare pentru diferite domenii (calitatea mediului, habitate – avifaună și ihtiofaună, etc.), conduc la îmbunătățirea rezultatelor științifice.

          Obiectivele strategice și direcțiile de cercetare ale INCDPM se referă la cercetarea științifică și tehnologică avansată în domeniul protecției mediului, bazată pe activități complexe care acoperă atât cercetarea fundamentală, cât și cercetarea aplicativă pe o paletă de domenii ce variază de la nanomateriale până la habitate de specii. Portofoliul de cercetare include evaluarea și reducerea impactului dezastrelor naturale și tehnologice, evaluarea impactului schimbărilor climatice, realizarea de simulări numerice și prognoze, producerea energiei din surse regenerabile, managementul deșeurilor, nanomateriale cu aplicabilitate în protecția mediului etc.

          Misiunea noastră este susținută de cercetători cu experiență,dar și de tineri cercetători formați în cadrul Institutului prin activități de mentorat pentru a asigura continuitatea, folosind cele mai avansate tehnici și echipamente de cercetare. Brevetele elaborate de cercetătorii INCDPM sunt foarte apreciate la nivel național și internațional, obținând peste 100 de medalii de platină, aur și argint în cadrul expozițiilor de profil.

          Viziunea noastră este de a dezvolta o comunitate interdisciplinară de specialiști în domeniul științei mediului, recunoscută internațional, susținută de o bază tehnico-științifică solidă și de un sistem eficient de management, ce poate oferi oportunități educaționale bazate pe îmbunătățirea cunoștințelor prin mentorat, cu scopul de a veni în sprijinul comunității științifice internaționale prin identificarea soluțiilor optime pentru rezolvarea problemelor globale de mediu, respectând principiile dezvoltării durabile și asigurând totodată, un mediu curat pentru generațiile viitoare.
Pagina oficială: www.incdpm.ro