Activitatile prevazute pe perioada desfasurarii proiectului complex „Procese integrate și sustenabile de depoluare a mediului, reutilizare a apelor uzate și valorificare a deșeurilor” (SUSTENVPRO), sunt corelate in timp si atribuite fiecarui proiect component:

ETAPA 2018

Activitate :

Proiect

A.1.1. Prelevarea de probe din diferite matrici (apa-biotă-sediment) din punctele de deversare a apelor uzate din marile aglomerări urbane.

1

A.1.2. Prelevarea de probe biologice, apă și sediment de pe râul Prut pentru evaluarea unor poluanți prioritari.

1

A.1.3. Studiul efectelor neurotoxice-comportamentale și al modificărilor biochimice induse organismului model de peștișor zebră prin expunerea acută și cronică la poluanții prioritari din apele uzate. Formarea/ specializarea membrilor echipei proiectului. Diseminarea rezultatelor proiectului.

1

A.1.4. Sinteza si caracterizarea structurala si morfologica a unor materiale inovative pe baza de polimeri sintetici/ naturali. Formarea/ specializarea membrilor echipei proiectului

2

A.1.5. Realizarea experimentelor de adsorbtie utilizand  materiale pe baza de polimeri naturali si sintetici in vederea stabilirii parametrilor de operare pentru indepartarea poluantilor prioritari din solutii apoase sintetice. Diseminarea rezultatelor proiectului.

2

A.1.6. Studii privind valorificarea si optimizarea prelucrarii biomasei pentru eficientizarea performantelor si costurilor de eliminare a poluantilor prioritari din diferite matrici de ape uzate. Formarea/ specializarea membrilor echipei proiectului. 

3

A.1.7. Evaluarea structurii, morfologiei, texturii, compozitiei etc. a biomasei prin metode specifice de analiza (ex., SEM/EDX, AFM, XRD, BET, FTIR, XPS, granulometrie, pHPZC, etc.). Diseminarea rezultatelor proiectului.

3

A.1.8. Documentare privind cercetarea existenta referitoare la obtinerea de materiale nanostructurate de tip  Fe3O4@SiO2@TiO2 cu proprietati adsorbante pentru retinerea simultana a poluantilor toxici din apele uzate.

4

A.1.9. Prelucrarea deseului metalic si obtinerea materialului inovativ compozit magnetic nanostructurat (Fe3O4@SiO2@TiO2) in scopul indepartarii poluantilor prioritari. Formarea/specializarea membrilor echipei proiectului.

4

A.1.10. Evaluarea structurii, morfologiei, texturii, compozitiei deseului si a materialului nanostructurat functionalizat de tip Fe3O4@SiO2@TiO2, prin metode specifice de analiza (spre ex., SEM/EDS,  SAXS/WAXS, AFM, XRD, BET, IR). Diseminarea rezultatelor proiectului.

4

A.1.11.Teste privind stabilitatea si compatibilitatea materialului obtinut in diferite medii apoase cu continut de poluanti prioritari.

4

A.1.12. Colectare informatii si dezvoltarea unei metodologii unitare de colectare a datelor si a informatiilor preliminare relevante pentru evaluarea ciclului de viata (ECV) privind procesele si materialele studiate.

5

A.1.13. Workshop si sesiune de instruire privind Evaluarea ciclului de viata. Formarea/specializarea membrilor echipei proiectului.

5

 ETAPA 2019

Activitate :

Proiect

A.2.1. Analiza în laborator a probelor și evaluarea calitatii apei.

1

A.2.2. Analiza complexă a tipurilor de probe prelevate și analiza posibilelor riscuri de degradare a ecosistemelor, a resursei de apă și a sănătății umane. Formarea/ specializarea membrilor echipei proiectului.

1

A.2.3. Studiul efectelor neurotoxice-comportamentale și al modificărilor biochimice induse juvenililor de ciprinide prin expunerea acută și cronică la poluanții prioritari din apă.  Diseminarea rezultatelor proiectului.

1

A.2.4. Demonstrarea la scara de laborator a eficientei materialelor noi pe baza de polimeri naturali si sintetici prin aplicarea procesului de adsorbtie pe diferite matrici de apa de suprafata.

2

A.2.5. Prepararea si caracterizarea materialelor inovative compozite  formate din microparticule anorganice si multistraturi polielectrolitice. Formarea/ specializarea membrilor echipei proiectului.

2

A.2.6. Realizarea experimentelor de adsorbtie utilizand materiale compozite formate din microparticule anorganice si multistraturi polielectrolitice pentru indepartarea poluantilor prioritari din solutii apoase sintetice si din diferite matrici de apa de suprafata. Diseminarea rezultatelor proiectului.

2

A.2.7. Evaluarea procesului de electrooxidare si/sau filtrare  pe carbune activ pentru indepartarea poluantilor prioritari din solutii apoase sintetice.

2

A.2.8. Testare preliminara pentru determinarea afinitatii biomasei pentru poluantii prioritari considerati. Formarea/ specializarea membrilor echipei proiectului. Diseminarea rezultatelor proiectului.

3

A.2.9.  Evaluarea performantelor tehnice a biosorbentului in eliminarea secventiala a poluantilor prioritari din apele uzate in conditii de laborator.

3

A.2.10. Evaluarea performantelor tehnice si a capacitatii de regenerare a materialului magnetic hibrid nanostructurat (Fe3O4@SiO2@TiO2) în eliminarea simultană a poluanților prioritari in conditii de laborator. Formarea/ specializarea membrilor echipei proiectului. Diseminarea rezultatelor proiectului.

4

A.2.11. Realizarea modelului de laborator privind obtinerea materialului nanostructurat de tip  Fe3O4@SiO2@TiO2 pe baza rezultatelor ce demonstreaza functionalitatea conceptului propus, avand ca scop eficientizarea parametrilor de proces pentru retinerea poluantilor prioritari din apele uzate cu ajutorul deseului feros. Diseminarea rezultatelor proiectului.

4

A.2.12. Evaluare si reactualizare algoritmi pentru calculul factorilor de caracterizare (impacturilor specifice) a poluantilor prioritari.

5

A.2.13. Studiu de evaluare a ciclului de viata a materialelor inovative pe baza de polimeri naturali si sintetici si materiale compozite formate din microparticule anorganice si multistraturi polielectrolitice.

5

A.2.14. Studiu de evaluare a ciclului de viata a materialelor de biomasa utilizate in epurarea apelor uzate.

5

A.2.15. Studiu de evaluare a ciclului de viata a materialelor obtinute prin reciclarea deseurilor metalice. Diseminarea rezultatelor proiectului.

5

 

ETAPA 2020

Activitate :

Proiect

A.3.1. Analiza în laborator a probelor și evaluarea calitatii apei. Formarea/specializarea membrilor echipei proiectului.

1

A.3.2. Validarea transferului de metodă de la un organism model la o specie autohtonă, evaluarea potențialului de bioindicator și brevetarea transferului de metodă. Diseminarea rezultatelor proiectului.

1

A.3.3. Demonstrarea la scara de laborator si la scara pilot a  solutiilor tehnologice propuse pentru potabilizarea unor ape de suprafata reale.Formarea/ specializarea membrilor echipei proiectului. Diseminarea rezultatelor proiectului.

2

A.3.4. Evaluarea performantelor tehnice a biosorbentului în eliminareasimultana a poluantilor prioritari din apele uzate in conditii de laborator. Evaluarea capacitatii de regenerare a biosorbentului utilizat.

3

A.3.5. Testarea fluxurilor tehnologice de retinere secventiala si simultana cu matrici de ape uzate reale. Studiul ecotoxicitatii poluantilor model si a efluentilor finali rezultati din procesul de epurare inovativa. Formarea/ specializarea membrilor echipei proiectului. Diseminarea rezultatelor proiectului. 3
A.3.6. Validarea modelului de laborator in raport cu sistemul real prin testare in instalatie pilot in vederea realizarii unui prototip.Diseminarea rezultatelor proiectului. 4
A.3.7. Studiu de evaluare si scenarii privind ciclul de viata a proceselor de tratare utilizand materiale inovative pe baza de polimeri naturali si sintetici / materiale composite. 5
A.3.8. Studiu de evaluare si scenarii privind ciclul de viata a proceselor de epurare avansata utilizand biomasa si recuperarea biomasei. 5
A.3.9. Studiu de evaluare si scenarii privind ciclul de viata  a proceselor  de epurare utilizand materiale din deseuri metalice recuperate. Diseminarea rezultatelor proiectului. 5