PC 3. Valorificarea resurselor de biomasa pentru dezvoltarea de procese inovative de epurare a apelor uzate si eliminare a poluantilor prioritari

Proiectul component 3 (PC3), propune dezvoltarea si validarea unei tehnologii inovative pentru eliminarea secventiala si simultana a poluantilor prioritari organici si anorganici din apele uzate in vederea recircularii acestora, prin utilizarea biosorbentilor low-cost obtinuti din valorificarea deseurilor agricole (rapita). Proiectul considera o abordare integrata asupra dezvoltarii tehnologiei inovative si contine studii privind: tratarea preliminara fizico-chimica si caracterizarea complexa a biosorbentului, testarea la nivel de laborator pentru diferite matrici de ape uzate sintetice. Se vor studia parametrii optimi de operare si eficienta proceselor secventiale si simultane de retinere a poluantilor prioritari organici si a metalelor grele, aspecte care au caracter de noutate la nivel international; evaluarea potentialului de regenerare a biosorbentului, validarea procedeului inovativ la nivel de laborator cu matrici de ape uzate reale (TRL4) dar si aspecte legate de toxicitatea efluentilor rezultati din proces si minimizarea poluarii secundare.

Parteneri PC3: TUIASI (coordonator proiect), UPB, ICMPP, UAIC si UPT.