PC 4. Valorificarea deseurilor metalice pentru dezvoltarea de procese inovative de epurare a apelor uzate si eliminare a poluantilor prioritari

Proiectul component 4 (PC4) propune dezvoltarea si validarea unei tehnologii inovative pentru eliminarea secventiala si simultana din apele uzate a poluantilor prioritari organici si anorganici (de tipul metale grele/toxice si compusi organici).

Tehnologia are la baza utilizarea unui material compozit magnetic nanostructurat (Fe3O4@SiO2@TiO2) al carui miez magnetic este obtinut prin valorificarea unui deseu feros, (TRL 1/5).

Proiectul porneste de la valorificarea deșeurilor prin transformarea acestora într-un material util care ulterior va fi valorificat prin dezvoltarea unei tehnologii inovative de epurare a apelor (TRL 3).

Obtinerea acestui material este completata de evaluările compoziționale, de structură și morfologice (sinergie cu PC2 si PC3), iar demonstrarea funcționalității tehnologiei se va realiza prin testarea în instalație pilot de laborator și validarea rezultatelor în raport cu sistemul real (TRL5).

Parteneri PC 4: UPB (coordonator proiect), TUIASI, ICMPP, UPT si INCDPM.