PC 1. Evaluari complexe ale poluantilor prioritari din diverse matrici de utilizare a apei si identificarea riscurilor asupra ecosistemelor si sanatatii umane

Proiectul component 1 (PC1), propune dezvoltarea și validarea unei metode inovative care va urmări impactul prezenţei poluanților prioritari organici și metalelor grele în diverse matrici de utilizare a apei și va identifica riscurile induse de prezența acestora asupra ecosistemelor, resursei de apă și sănătății umane. Proiectul va realiza profiluri de impact, risc și ecotoxicitate cu privire la resursa naturală de apă (în interacțiunea coloană de apă/biotă/sedimente) și efluenții rezultați în urma proceselor de epurare, prin studii  neurotoxice-comportamentale și de modificări biochimice induse organismelor animale model (zebra fish) prin expunerea la poluanți prioritari organici și metale grele din apele uzate, (TRL2). PC1 va realiza și validarea transferului de metodă de la un organism animal model (zebra fish)  la o specie autohtonă (juvenili de ciprinide) cu evaluarea potențialului de bioindicator (TRL3).

Parteneri PC1:  UAIC (coordonator proiect), TUIASI, UPB, ICMPP, UPT si INCDPM.