Proiectul ,,Procese integrate si sustenabile de depoluare a mediului, reutilizare a apelor uzate si valorificare a deseurilor  (SUSTENVPRO), preconizeaza urmatorii indicatori de rezultat: 

Nr  INDICATORI DE REZULTAT

IC

TUIASI

P1

UPB

P2

ICMPP

P3

UAIC

P4

UPT

P5

INCDPM

TOTAL

1 Locuri de munca in cercetare sustinute prin proiect

2

2 1 1 1 3

10

2 Cereri brevet nationale

1

1 1 1

4

3 Produse noi sau semnificativ imbunatatite

1 1

2

4 Tehnologii/Procedee noi sau semnificativ imbunatatite

1

1 1 1

4

5 Servicii de cercetare noi sau semnificativ imbunatatite

1

2 1 1 1 1

7

6 Oferte servicii de cercetare si tehnologice prezentate in platforma www.erris.gov.ro

1

1 1 1 1 1

6

7 Servicii cercetare oferite prin utilizarea infrastructurii de cercetare disponibila pentru implementarea proiectului (Cecuri A1 si A2)

1

A1

1

A2

0 0

1

A2

0

3

8 Stagii de pregatire pentru tineri cercetatori (Cecuri tip B)

1

0 1 1 0 0

3

10 Transfer de cunoastere pentru resursa umana nou angajata si pentru intelegerea de noi tehnici si noi tehnologii (Cecuri tip C)

0

0 0 0 0 1

1

11 Articole trimise spre publicare in reviste cotate ISI cu factor de impact

4

3 3 3 2 2

17

12 Comunicari stiintifice la conferinte nationale si internationale, Saloane de inventica.

4

2 2 2 2 3

15

13

Workshop-uri cu agenti economici interesati in transferul rezultatelor CDI

1 1 1 1 1 1

6

14 Workshop-uri initiere/ intermediare/ finalizare proiect

3

1 1 1 1 1

8

15 Program comun CDI corelat cu planul de dezvoltare institutionala al fiecarui partener

1

1

Indicatori de realizare a proiectului complex „Procese integrate și sustenabile de depoluare a mediului, reutilizare a apelor uzate și valorificare a deșeurilor” (SUSTENVPRO), corelati cu etapele proiectului:

                 
Etapa 2018

Indicatori de realizare:

Nr. crt.

Indicatori de rezultat

IC

TUIASI

P1

UPB

P2

ICMPP

P3

UAIC

P4

UPT

P5

INCDPM

Total

realizati

2018

Total

prevazuti

2018

Realizati in 2018

1. Locuri de munca in cercetare sustinute prin proiect

2

2 0 1 1 0 6

6

2. Cereri brevet nationale

0

0 0 0 0 0 0

0

3. Produse noi sau semnificativ imbunatatite

0

1 1 0 0 0 2

2

4. Tehnologii/Procedee noi sau semnificativ imbunatatite

0

0 0 0 0 0 0

0

5. Servicii de cercetare noi sau semnificativ imbunatatite

0

0 0 0 0 0 0

0

6. Oferte servicii de cercetare si tehnologice prezentate in platforma www.erris.gov.ro

0

1 0 1 0 0 2

2

7. Servicii cercetare oferite prin utilizarea infrastructurii de cercetare disponibila pentru implementarea proiectului (Cecuri A1 si A2)

0

0 0 0 0 0 0

0

8. Stagii de pregatire pentru tineri cercetatori (Cecuri tip B)

0

0 0 0 0 0 0

0

9. Transfer de cunoastere pentru resursa umana nou angajata si pentru intelegerea de noi tehnici/tehnologii (Cecuri tip C)

0

0 0 0 0 0 0

0

10 Articolepublicate in reviste cotate ISI cu factor de impact

1

0 0 0 0 0 1

0

11 Articole acceptate spre publicare in reviste cotate ISI cu factor de impact

0

0 1 1 0 0 2

0

12 Articole trimise spre publicare in reviste cotate ISI cu factor de impact

1

2 1 1 0 0 5

3

13. Comunicari stiintifice la conferinte nationale si internationale

4

0 2 3 3 0 12

1

14. Participari la Saloane de inventica

0

0 0 0 0 1 1

0

15. Workshop-uri cu agenti economici interesati in transferul rezultatelor CDI

0

0 0 0 0 0 0

0

16. Workshop-uri initiere/ intermediare/finalizare proiect

2

1 1 0 0 0 4

4

17. Prezentari la Workshop-uri initiere/ instruire proiect

7

3 4 1 1 0 16

0

18. Prezentari sustinute la workshop-uri nationale /regionale

2

0 0 0 0 0 2

0

19. Program comun CDI corelat cu planul de dezvoltare institutionala al fiecarui partener

0

0 0 0 0 0 0

0

20. Metodologie de colectare a datelor

2

1 1 2 0 0 6

1

Detaliere indicatori de realizare SUSTENVPRO 2018
               
Etapa 2019
Nr. crt. Indicatori de rezultat

IC

TUIASI

P1

UPB

P2

ICMPP

P3

UAIC

P4

UPT

P5

INCDPM

Total

realizati

2019

Total

prevazuti

2019

Realizati in 2019

1. Locuri de munca in cercetare sustinute prin proiect

0

0 1 0 0 3 4

4

2. Cereri brevet nationale

0

0 0 0 0 0 0

0

3. Produse noi sau semnificativ imbunatatite

0

0 0 0 0 0 0

0

4. Tehnologii/Procedee noi sau semnificativ imbunatatite

1

1 1 0 1 0 4

4

5. Servicii de cercetare noi sau semnificativ imbunatatite

0

1

1 1 1 2 6

5

6. Oferte servicii de cercetare si tehnologice prezentate in platforma www.erris.gov.ro

0

0 0 0 0 0 0

0

7. Servicii cercetare oferite prin utilizarea infrastructurii de cercetare disponibila pt. implementarea proiectului (Cecuri A1 si A2)

1

1 0 0 1 0 3

3

8. Stagii de pregatire pentru tineri cercetatori (Cecuri tip B)

1

0

1

1

0 0 3

3

9. Transfer de cunoastere pt. resursa umana nou angajata si pt. intelegerea de noi tehnici/tehnologii (Cecuri tip C)

0

0 0 0 0 1 1

1

10 Articole publicate in reviste cotate ISI cu factor de impact

3

1 1 1 1 2 9

0

11 Articole acceptate spre publicare in reviste cotate ISI cu factor de impact

1

1 2 1 0 0 5

0

12 Articole trimise spre publicare in reviste cotate ISI cu factor de impact

0

0

0

1

2

3

6

11

13. Comunicari stiintifice la conferinte nationale si internationale

9

0

6

0 7 2 24

10

14. Participari la Saloane de inventica

0

1 0 0 0 1 2

2

15. Workshop-uri cu agenti economici interesati in transferul rezultatelor CDI

0

0 0 0 0 0 0

0

16.

Workshop-uri initiere/ intermediare/finalizare proiect

0 0 0 0 0 1 1

1

17. Prezentari la Workshop-uri initiere/ instruire proiect

0

0 0 0 0 0 0

0

18. Prezentari sustinute la workshop-uri nationale /regionale

0

0 0 0 0 0 0

0

19. Program comun CDI corelat cu planul de dezvoltare institutionala al fiecarui partener

0

0

0 0 0 0 0

0

20. Metodologie actualizata pentru evaluarea impactului ciclului de viata

1

0 0 0 0 0 1

1

Detaliere indicatori de realizare SUSTENVPRO 2019
               
                           Etapa 2020
     Nr.  
 crt  
Indicatori de rezultat  

IC

TUIASI

P1

 UPB 

P2

ICMPP

P3

 UAIC  

 P4 

 UPT  

P5

 INCDPM  

Total

 realizați  

 2020 

Total

 prevăzuți  

2020

 Realizați in 2020     
1. Locuri de munca in cercetare susținute prin proiect  0 0 0 0 0 0 0 0
2. Cereri brevet naționale 0 2 0 1 0 0 3 3
3. Produse noi sau semnificativ îmbunătățite 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Tehnologii/Procedee noi sau semnificativ îmbunătățite 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Servicii de cercetare noi sau semnificativ îmbunătățite 1 0 0 0 0 0 1 1
6. Oferte servicii de cercetare si tehnologice prezentate in platforma www.erris.gov.ro 0 1 1 1 0 1 4 4
7. Servicii cercetare oferite prin utilizarea infrastructurii de cercetare disponibila pentru  implementarea proiectului
(Cecuri A1 si A2)
0 0 0 0 0 0 0 0
8. Stagii de pregătire pentru tineri cercetători (Cecuri tip B) 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Transfer de cunoaștere pentru resursa umana nou angajata si  pentru înțelegerea de noi  tehnici/tehnologii (Cecuri tip C) 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Articole publicate in reviste  cotate ISI cu factor de impact 7 0 5 3 1 2 18 0
11 Articole acceptate spre publicare in reviste cotate ISI cu factor de impact 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Articole trimise spre publicare  in reviste cotate ISI cu factor  de impact 0 0 2 1 1 0 4 2
13. Capitole de carte trimis către publicare 1 0 0 0 0 0 1 0
14. Comunicări științifice la  conferințe naționale si internaționale 1 1 5 2 3 0 12 4
15. Participări la Saloane de inventica 0 0 0 0 0 1 1 1
16. Workshop-uri cu agenți  economici interesați in transferul rezultatelor CDI 1 1 0 1 1 0 4 4
17. Workshop-uri inițiere/ intermediare/ finalizare proiect 0 0 0 0 0 0 0 0
18. Prezentări la Workshop-uri cu  agenți economici interesați in transferul rezultatelor CDI 4 2 2 2 2 1 13 0
19. Prezentări susținute la  workshop-uri naționale /regionale 0 0 0 0 0 0 0 0
20. Program comun CDI corelat  cu planul de dezvoltare instituțională al fiecărui partener 1 1 1
21. Studiu ECV privind procesele avansate de tratare utilizând materiale avansate 1 0 0 0 0 0 1 1
22. Stagii de specializare a membrilor echipei de proiect 0 0 1 0 0 0 1 0
23. Articole trimise spre publicare în volume ale conferințelor 0 0 2 0 2 0 4 0
24. Articole publicate în volume ale conferințelor 0 1 0 0 1 1 3 0
Detaliere indicatori de realizare SUSTENVPRO 2020
               
                                  Etapa 2021
   Nr.  
 crt  
Indicatori de rezultat  

 IC 

TUIASI

P1

 UPB 

P2

ICMPP

P3

 UAIC  

P4

 UPT  

P5

 INCDPM  

Total

 realizați  

 2021 

Total

 prevăzuți  

2021

             Realizați in 2021     
1. Locuri de munca in cercetare susținute prin proiect  0 0 0 0 0 0 0 0
2. Cereri brevet naționale 1 0 0 0 0 0 0 1
3. Produse noi sau semnificativ îmbunătățite 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Tehnologii/Procedee noi sau semnificativ îmbunătățite 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Servicii de cercetare noi sau semnificativ îmbunătățite 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Oferte servicii de cercetare si tehnologice prezentate in platforma www.erris.gov.ro 1 0 0 0 1 0 2 2
7. Servicii cercetare oferite prin utilizarea infrastructurii de cercetare disponibila pentru  implementarea proiectului
(Cecuri A1 si A2)
0 0 0 0 0 0 0 0
8. Stagii de pregătire pentru tineri cercetători (Cecuri tip B) 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Transfer de cunoaștere pentru resursa umana nou angajata si  pentru înțelegerea de noi  tehnici/tehnologii (Cecuri tip C) 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Articole publicate in reviste  cotate ISI cu factor de impact 2 1 2 2 3 0 10 0
11 Articole acceptate spre publicare in reviste cotate ISI cu factor de impact 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Articole trimise spre publicare  in reviste cotate ISI cu factor  de impact 0 0 1 0 0 0 1 1
13. Carti publicate 1 0 0 0 0 0 1 0
14. Comunicări științifice la  conferințe naționale si internaționale 5 0 0 0 0 0 5 0
15. Participări la Saloane de inventica 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Workshop-uri cu agenți  economici interesați in transferul rezultatelor CDI 0 0 0 1 1 0 2 2
17. Workshop-uri finalizare proiecte componente 0 0 0 1 1 0 2 2
18. Workshop-uri finalizare proiect complex 1 0 0 0 0 0 1 1
19. Prezentări  la  Workshop-uri cu agenti economici interesati in transferul rezultatelor CDI 0 1 0 0 0 1 2 0
 
Detaliere indicatori de realizare SUSTENVPRO 2021